Onafhankelijk expertisebureau

Erkend
expert

Erkend door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) in het kader van een bindende schatting voor de aangifte van de erfbelasting.

Wij zijn expert en erkend door de Kamer van Vastgoedexperten België.

  • Aankoop / Verkoop woning 
  • Waarborg / Hypotheek
  • Gerechtelijke echtscheiding / Verdeling
  • Schenkingen van een onroerend goed
  • Fusie / splitsing /vereffening 
  • Gesplitste aankoop blote eigendom / vruchtgebruik 
  • Collectieve schuldenregeling
  • Aangifte van de nalatenschap en berekening van de erfbelasting
  • Waardering bij inbreng in vennootschappen
  • Advies 

Erfbelasting

VLABEL Schatting

Een VLABEL taxatie is een waardebepaling van onroerende goederen die als binden en correct worden beschouwd, mits deze zijn opgesteld door een Erkend schatter – expert volgens de vormvereisten van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen

Een VLABEL taxatie geeft u de zekerheid dat u een correct bedrag door geeft aan de Vlaamse Belastingsdienst, die de geschatte waarde zal aanvaarden. 

Er kan steeds beroep worden gemaakt op onze Gerechtsexpert en erkend expert bij de Rechtbank van 1ste Aanleg bieden.

Een waardebepaling van een onroerend goed is een belangrijk aspect, vertrouw ze toe aan een erkende expert. 

Objectief, Professioneel

Schatting

Als vastgoedexpert analyseren we de vraagprijzen van ‘jouw ideale woning’.

We komen mee naar ‘jouw ideale woning’ en maken een kwalitatief verslag omtrent de vraagprijs of de nodige extra kosten die moeten uitgevoerd worden. Eerlijk en open advies!

Vraag nu online een afspraak en wij nemen contact met u binnen de 24u!