Met foto’s, overzichtelijk en écht gedetailleerd 

Plaatsbeschrijvingen

Onafhankelijk expertisebureau

Particulieren
Bedrijven
vastgoedkantoren

Wij maken dagelijks gedetailleerde plaatsbeschrijvingen. Zodat op objectieve wijze de staat van een pand kan worden geregistreerd. 

Via een gestructureerde beschrijving, uitgebreid geïllustreerd met detailfoto’s kunnen we correct de huurschade vaststellen op het einde van de huurovereenkomst. De foto’s zijn gemaakt van 360° fotografie! 

Hoe gedetailleerder de plaatsbeschrijving hoe minder discussie. Zo trachten we misverstanden te vermijden bij het bepalen van de huurschade op het einde van de huurovereenkomst. 

Gestructureerde beschrijving

Foto's met 360° fotografie

Het is eenvoudiger om dezelfde experte aan te nemen op het einde van een plaatsbeschrijving.

De plaatsbeschrijver kan sneller en efficiënter oordelen en vergelijken.

Ingaande

Sinds 25 april 2007 is het verplicht om over en gedetailleerde plaatsbeschrijving te beschikken. Een ingaande plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de huidige situatie van het goed (woning) bij aanvang van de huur. De verhuurder kan nagaan voor welke beschadigingen een huurder verantwoordelijk is en dus ook moet vergoeden. Als (ver)huurder is het dan ook uiterst belangrijk dat de plaatsbeschrijving op een zeer gedetailleerde wijze gebeurt. In sommige gewesten is het EPC belangrijk voor het toevoegen van dit document.  

Wie voor de de nieuwe wet van 25 april 2007 een huurovereenkomst heeft afgesloten, maar niet over een plaatsbeschrijving beschikt. Wordt geacht het goed in dezelfde staat terug te geven als waarin hij zich bevond bij het begin van de huur. 

De beschrijving gebeurt best tijdens het goed onbewoond is. Het kan nog gebeuren tijdens de eerste maand van bewoning. 

Een eenvoudige plaatsbeschrijving als “de huurder verklaart dat de woning in goede staat is”, kan volgens de huurwet niet beschouwd worden als een geldige plaatsbeschrijving. 

Uitgaande

Op het einde van de huurovereenkomst, is het verplicht om het pand in dezelfde staat terug te geven als waarin het zich bij het begin van de huur bevond. Er zal een vergelijking worden opgemaakt op basis van de ingaande plaatsbeschrijving. Let op: de huurder moet de verhuurder vergoeden indien er sprake is van echte huurschade en niet het gevolg is van normale slijtage of ouderdom. 

Indien huurder en verhuurder niet overeenkomen met de schade en de vergoeding die er tegenover staat, kan het verschil opgelegd worden aan de vrederechter. In dit geval kan de gerechtsexpert ter plaatste al een eerste inkijk bezorgen. 

“Hoe gedetailleerder de plaatsbeschrijving hoe minder discussie”

Hoe gaan we te werk

Ken je rechten

Om de tegensprekelijkheid van de plaatsbeschrijving te verzekeren heeft elk partij binnen de 14 dagen het recht zijn opmerkingen over te maken aan de deskundige. Deze opmerkingen worden aan de andere partij meegedeeld en bijgevoegd bij de oorspronkelijke plaatsbeschrijving. 

Objectief, Professioneel

Onze diensten omvatten

De wetgever bepaalt dat een plaatsbeschrijving voor gezamelijke rekening gemaakt wordt. De verhuurder en huurder betalen elk de helft van de kosten.

Zijn er extra kosten?

Gratis verplaatsing
(ook indien er een 2de keer moet worden langsgekomen)
Gedetailleerde, professionele opmaak met tekst en advies
Opvolging en bespreking na het versturen van het verslag
Ondersteuning tijdens de hele huurperiode.
Vraag nu online een afspraak en wij nemen contact met u binnen de 24u!